DSC02350.jpg

Föreningens styrande och beslutanderätt ligger hos styrelsen. USM har årsmöte under Mars månad varje år. 

Följande personer valdes av årsmötet 14.03.2018 till vår styrelse:

 

ORDFÖRANDE

Yvonne Holming

Malax Kommun, Soc. Dir.


STYRELSEMEDLEMMAR

Rose-Marie Holmberg
VICEORDF. (K5)

Mari Gunell-Tusa

Vasa byrå för samhällspåföljder

Heidi Svartsjö

Mehiläinen, Saukkoranta

Andreas Svahn

Folkhälsan, Föregångarna


ERSÄTTARE

Tore Lund

Malax kommun, Pixnekliniken

Cecilia Flygar

Klaara Ungdomsstation

Jani Nyman

Vasas Center för mental- och
beroendevård Horisonten

Anette Rönnlund

K5


SEKRETERARE

Eva Asplund

USM

Johanna Sundén
Vicesek.

USM


KASSÖR

Jenni Ahlbäck

USM

Sandra Högström
Vicekassör

USM