DSC02057.jpg

Föreningens styrande och beslutanderätt ligger hos styrelsen. USM har årsmöte under mars månad varje år. Finns det saker som du anser att vår styrelse borde behandla? Skicka in ett förslag via kontaktformuläret på hemsidan.

Följande personer valdes av årsmötet 13.03.2019 till vår styrelse:

 

ORDFÖRANDE

Andreas Svahn

Folkhälsan, Föregångarna


STYRELSEMEDLEMMAR

YVONNE HOLMING
VICEORDF. (malax kommun)

nicklas nygård

Korsholm

Ros-marie holmberg

K5

Jani Nyman

Vasas Center för mental- och
beroendevård Horisonten


ERSÄTTARE

Tore Lund

Malax kommun, Pixnekliniken

mari gunell-tusa

Vasa byrå för samhällspåföljder, RISE

Monica bäck

Kriscentret Valo

heidi svartsjö

Mehiläinen, Saukkoranta


SEKRETERARE

Eva Asplund

USM

Johanna Sundén
VicesekRETERARE

USM


KASSÖR

Jenni Ahlbäck

USM

Sandra Högström
Vicekassör

USM