HALVVÄGSHEMMET

Halvvägshemmet är ett stödboende avsett för personer som genomgått behandling för sitt alkohol- drog- eller spelmissbruk. Halvvägshemmets målsättning är att ge individen möjlighet till en förlängd tid i trygg och stabil miljö med eftervård i form av gruppstöd och individuell handledning. 


Boende

På Halvvägshemmet i Malax finns 10 boende platser, åtta platser för män och två platser för kvinnor, uppdelat i två byggnader. Boendet erbjuder enskilt möblerade rum för varje klient, med gemensamt kök, allrum och badrum. Boendet på halvvägshemmet kan sträcka sig från en månad upp till ett år, men rekommenderad minimitid är tre månader. Tiden är en viktig del av tillfriskningsprocessen och den främsta målsättningen är att ge missbrukaren en tillräckligt lång och nykter tid i trygg miljö. Halvvägshemmets inneboende förbinder sig till nykter- och drogfrihet genom ett kontrakt med USM.

Klienter

Klienter som bor på halvvägshemmet erbjuds, utöver boendeplats, även individuellt anpassad eftervård och handledning. Klienten och dennes egna handledare gör en kartläggning samt en plan för eftervården med fokus på psykisk- och fysisk hälsa, alkohol- och narkotikaanvändning, rättsliga problem, ekonomi och boende samt familjen och umgänget. De områden som framträder som problematiska utvärderas och uppföljs kontinuerligt. Klienten godkänner och undertecknar även USM:s uppsatta förhållningsregler för tiden på beondet. Klienten får veckovisa individuella stödsamtal, som är av motiverande och stödjande karaktär och syftet är att hjälpa klienten att bygga upp en nykter livsstil. Handledning och stöd ges även i arbetssökning, arbetsprövning eller studier.

Kostnad

Kostnaden för boendet på halvvägshemmet är 45 €/dygn, utan självandel. Detta innebär att en betalningsförbindelse från hemkommunen skall vara överenskommen innan flytt. I priset ingår boendet i möblerade utrymmen, hushållsmaterial- och artiklar. Detta innefattar även dagstidningar, TV-avgifter, internet och aktiviter. Två gånger i veckan fås gårdagensmärkt mat från butiker i närområdet, som förutom att erbjudas till klienter även tillreds som gemensam lunch. Boenden har tillgång till stor trädgård, utrymmen för snickeri och hobbyverksamhet, idrottshall, spånbana, gymträning, cyklar samt USM:s gruppverksamhet. Eventuella transporter kan även ordnas vid behov.

En klient boendes vid halvvägshemmet skrivet inget hyreskontrakt och behåller sin hemkommun, och kan således även ha kvar sitt boende på hemorten. Detta möjliggör även att eventuella bostadsbidrag behålls för bostad på hemorten. Den vanligaste inkomsten för våra inneboende är utkomststöd, sjukdagpenning eller arbetsmarknadsstöd. Boende på halvvägshemmet ger inte rätt till rehabiliteringsstöd.

I kostnader ingår inte kostnader för hygienartiklar, mat, mediciner eller sjukvårdskostnader.