DSC02782.jpg

Individuell stödverksamhet för brottspåföljdsklienter Tillbaka till livet

USM har sedan 2014 erbjudit uppsökande stödtjänster för svensk- och tvåspråkiga brottspåföljdsklienter. En handledare besöker fängelser, samarbetar med Brottspåföljdsmyndigheten, polisen och övriga som kommer i kontakt med klienter i en rättsprocess. Målet är att stöda klienten till en nykter livsstil utan kriminalitet. Läs mer:

Tillbaka till livet började som ett tidsbundet projekt år 2014. Fr.o.m. 2018 har projektet övergått till en fast verksamhet med kontinuerlig finansiering av STEA. Målet med verksamheten är att nå ut till svensk- och tvåspråkiga brottspåföljdsklienter och erbjuda dem stöd och information på sitt eget modersmål, framförallt i fängelserna men också utanför murarna. Vi vill skapa ett tätare samarbete mellan Brottspåföljdsmyndigheten och missbrukarvården.

Vi erbjuder klienten motiverande stödsamtal och hjälp med praktiska ärenden. Handledaren är utbildad inom hälsovård och har tystnadsplikt. Klienten, anhöriga eller professionella får ta kontakt när som helst under en rättsprocess, USM:s handledare kan vara med som stöd ända från häktet till efter frigivningen. Vårt arbetsområde är hela Finland och vi har samarbetsavtal med de flesta fängelserna i Södra och Västra brottspåföljdsdistriktet. Verksamheten är avgiftsfri för både klienten och samarbetspartners!

Vi erbjuder:

 • Stödperson åt den åtalade under rättegång

 • Samarbete gällande planering av strafftid

 • Plats att avtjäna samhällstjänstgöring (i Malax)

 • Motiverande rusvårdssamtal i samband med civilstraff, kan räknas till godo som samhällstjänstgörning

 • Möjlighet att avtjäna övervakningsstraff på föreningens stödboende (i Malax)

 • Regelbundna, individuella stödsamtal i fängelser runt om i landet

 • Rehabilitering under strafftiden i samarbete med Pixnekliniken

 • Möjlighet att avtjäna övervakad prövofrihet på föreningens stödboende (i Malax)

 • Möjlighet till föreningens dagliga gruppverksamhet som sysselsättning under övervakad prövofrihet – även utan att klienten bor på stödboendet (i Malax)

 • Samarbete gällande planering av frigivning

 • Stödsamtal eller andra -åtgärder efter frigivningen

 • Handledaren skriver också utlåtanden, gör vårdbedömningar och utvärderingar

 • Vi erbjuder föreläsningar och utbildningar som tangerar kriminalitet