Barnverksamhet

“Se Mej” är en verksamhet som finns till för barn och unga som har föräldrar med missbruk eller psykisk ohälsa. Verksamheten riktar sig till i hela svenskfinland och ordnas i form av samtalsgrupper, läger och olika aktiviteter.  

DSC02474.jpg

Verksamheten

Att växa upp med en eller flera närstående i missbruk eller med psykisk ohälsa påverkar barn negativt i olika utsträckning. De löper även en större risk än andra att utveckla eget missbruk, psykisk ohälsa eller sociala beteendeproblem. Det viktigt att uppmärksamma dessa barn i ett tidigt skede för att förhindra eller förminska problematiken. Barnen fångas upp via USM:s klienter, landets behandlingsenheter, social- och hälsovårdsenheter, barnskydd och skolor. 

Största delen av barn och unga som lever i familjer där det förekommer missbruk vill dölja sin situation och berättar sällan hur de har det hemma. I se mej verksamheten får barn och unga träffa andra i liknande situation samtidigt som de får lära sig om missbruk, beroendesjukdomen och att de inte bär ansvar för mamma eller pappa. Målsättningen med verksamheten är att stärka självkänslan, bryta det sociala arvet och ge barnen verktyg för att må bra.

Lägren

Lägren ordnas 2-4 gånger per år, alla inom målgruppen är välkomna att delta. Programmet på lägren anpassas enligt deltagarnas ålder. Under lägren får deltagarna möjlighet till gruppdiskussioner och enskilda samtal tillsammans med professionella yrkesutövare. På lägren ordnas olika lekar, övningar, pyssel och uteaktiviteter. 

Samtalsgrupper och träffar

Samtalsgrupp ordnas ca en gång per månad för ungdomar i åldern 13-24 år. Grupperna ordnas i Vasa och i Närpes. Målsättningen är ungdomarna skall få träffa andra i liknande situation och byta erfarenhet, kunskap och förståelse samt att de ska få insikt i beroendesjukdomen och om psykisk ohälsa. Grupperna innefattar samtal, diskussioner, övningar, film och andra aktiviteter. 

Övrig verksamhet

Enligt efterfrågan och möjlighet ordnas resor, utfärder och andra aktiviteter. Aktiviteter som tidigare har ordnats är bland annat resa till Powerpark och slalom- och skiddagar.