DSC02430.jpg

Vem är vi?

År 1990 grundades USM r.f. som stödförening till den finlandssvenska missbrukarvården. Vår främsta uppgift är att främja missbrukarvård på svenska i Finland. Föreningen är ideell och helt fristående från kommunal verksamhet och drivs genom understöd av fonder, stiftelser och köptjänst till vårt halvvägshem. USM har sitt kontor och sina halvvägshem i Malax, men betjänar hela Svenskfinland. 

Genom ytterligare stöd, projektbidrag och övrig finansiering bedriver föreningen olika former av verksamhet för missbrukare, deras anhöriga och personer som möter dem i vardagen. Läs mer om våra olika verksamheter under fliken ”Verksamhet”. 

Föreningen strävar efter att utveckla stödtjänster för missbrukare och deras anhöriga i Finland, samt förbättra kunskap, förståelse och insikt i missbruksproblematik och beroenden. Genom föreningens olika projekt strävar vi till att bedriva upplysningsverksamhet i hela Svenskfinland med betoning på missbruk och trender i samhället.