Back to All Events

Till minne av USM:s grundare Stig-Eyrik Björkqvist


Stig-Eyrik (Stigge) Björkqvist har gått ur tiden den 15.7.2019 efter en längre tids sjukdom.

Stigge som jobbade som A-klinikens läkare i Åbo redan på 1960-talet och sedan 70-talet inom Kårkulla samkommun, insåg genom sin arbetserfarenhet behovet av tidiga insatser inom missbrukarvården och därav behov av att få vård på svenska i Finland. Han var med och planerade, startade och utvecklade Pixnekliniken i Malax under Kårkulla samkommuns regi år 1987. Han fick under åren försvara Pixneklinikens existens många gånger, och hans åsikt var tydlig, att denna form av vård är behövlig.

- ”Genom att förhindra att ett FAS-barn föds betalar sig kliniken många år”

Han pendlade till Malax från Åbo varje vecka och fungerade som Pixneklinikens läkare och höll föreläsningar för Pixneklinikens klienter kring alkoholens neurofysiologiska påverkan på hjärnan.

År 1990 var Stigge med och grundade Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård / USM r.f. och fungerade som ordförande fram till början av 2000-talet. En följd av uppmärksammat behov gjorde att föreningen startade halvvägshemmet år 1995 och även där var Stigge en aktiv part i förverkligandet.

Via Stigge fick föreningen USM en anonym donation år 2000 och man kunde då starta upp Tolvishemmet för att ge behandling till unga drogmissbrukare. Tolvishemmet var ett samarbete mellan Kårkulla, Folkhälsan och USM och fungerade under åren 2001-2006.

Stigge jobbade som chefsläkare inom Kårkulla samkommun ända fram till sin pension.

 

För att hedra minnet av Stig-Eyrik Björkqvist kan Du skänka en gåva till förmån för Understödsföreningen för svenskspråkig missbrukarvård r.f. (USM)

Kontonr: FI 10 4958 0010 116295

Märk betalningen med: Till minne av Stigge

Earlier Event: September 23
Spelgrupp
Later Event: October 7
Spelgrupp